Mâm xe bán tải: Mâm Black Rhino Pinatubo 20 inch

Mâm Black Rhino Pinatubo được thiết kế tinh xảo với 8 nan hoa, có màu đen bóng nên khi trang bị làm cho xe trông cứng cáp và chắc chắn hơn.

Black Rhino Pinatubo có sẵn các kích thước 17”, 18”, 20”, 22” với các hệ lỗ 5,6 và 8

Để có giá mâm Black Rhino Pinatubo tốt nhất thị trường các bạn vui lòng gọi số 09.3979.1959

địa chỉ số 11 đường số 14, KDC T30 –T30, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Sài Gòn.

Compare

Mâm Black Rhino Pinatubo được thiết kế tinh xảo với 8 nan hoa, có màu đen bóng nên khi trang bị làm cho xe trông cứng cáp và chắc chắn hơn.

Black Rhino Pinatubo có sẵn các kích thước 17”, 18”, 20”, 22” với các hệ lỗ 5,6 và 8

Những đặc điểm chính của mẫu Mâm Black Rhino Pinatubo

  • Kích thước vành: 20×9.5 Inch
  • ET -18
  • Màu: GLOSS BLACK W/MILLED INSIDE WINDOW (Đen bóng)
  • Centre Bolts: CB112.1
  • PCD: 6×139.7

Video Mâm Black Rhino Pinatubo:

Hình ảnh Mâm Black Rhino Pinatubo:

Picture: Mâm Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 thể thao khá chất

Picture: Mâm Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 thể thao khá chất

Hình ảnh Mâm Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 cứng cáp vô cùng đăng cấp gắn xe ô tô, xe bán tải

Hình ảnh Mâm Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 cứng cáp vô cùng đăng cấp gắn xe ô tô, xe bán tải

Picture: Mâm Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 thể thao rất đăng cấp gắn xe ô tô, xe bán tải

Picture: Mâm Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 thể thao rất đăng cấp gắn xe ô tô, xe bán tải

Tấm ảnh: Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 thể thao vô cùng chất độ xe hơi, xe bán tải

Tấm ảnh: Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 thể thao vô cùng chất độ xe hơi, xe bán tải

Hình ảnh: Mâm xe thể thao Black Rhino Pismo 18x9.5 ET-18 chất lượng giá gốc thay đẹp cho xe ô tô xe bán tải tại Sài Gòn

Hình ảnh: Mâm xe thể thao Black Rhino Pismo 18×9.5 ET-18 chất lượng giá gốc thay đẹp cho xe ô tô xe bán tải tại Sài Gòn

Photo Mâm Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 mạnh mẽ siêu chất độ xe hơi, xe bán tải

Photo Mâm Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 mạnh mẽ siêu chất độ xe hơi, xe bán tải

Picture: Mâm Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 thể thao vô cùng đăng cấp gắn xe bốn bánh, xe bán tải

Picture: Mâm Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 thể thao vô cùng đăng cấp gắn xe bốn bánh, xe bán tải

Picture: Mâm Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 thể thao khá đăng cấp gắn xe hơi, xe bán tải

Picture: Mâm Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 thể thao khá đăng cấp gắn xe hơi, xe bán tải

Hình ảnh: Mâm Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 cứng cáp cực đăng cấp độ ô tô, xe bán tải

Hình ảnh: Mâm Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 cứng cáp cực đăng cấp độ ô tô, xe bán tải

Image Mâm Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 cứng cáp khá chất gắn xe hơi, xe bán tải

Image Mâm Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 cứng cáp khá chất gắn xe hơi, xe bán tải

Tấm ảnh: Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 mạnh mẽ rất đăng cấp độ xe bốn bánh, xe bán tải

Tấm ảnh: Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 mạnh mẽ rất đăng cấp độ xe bốn bánh, xe bán tải

Tấm ảnh: Mâm Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 thể thao cực đăng cấp lắp xe 4 bánh, xe bán tải

Tấm ảnh: Mâm Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 thể thao cực đăng cấp lắp xe 4 bánh, xe bán tải

Picture Mâm Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 thể thao khá đăng cấp gắn xe hơi, xe bán tải

Picture Mâm Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 thể thao khá đăng cấp gắn xe hơi, xe bán tải

Bức ảnh: Mâm Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 mạnh mẽ siêu chất

Bức ảnh: Mâm Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 mạnh mẽ siêu chất

Hình ảnh: Mâm Black Rhino Pinatubo 18x9.5 ET-18 thể thao cực kì chất

Hình ảnh: Mâm Black Rhino Pinatubo 18×9.5 ET-18 thể thao cực kì chất

Back to Top
.
.
.
.